Simply Spirit –   En cirkel för andlig och personlig utveckling.

Andlig utveckling sker i första hand i cirklar. Man träffas en grupp människor i samma förhållanden varje eller varannan vecka för att stärka bandet med sig själv och andevärlden samt utveckla olika färdigheter hos deltagarna. Så länge vi är i diskussions cirkel är den öppen för nya deltagare, efter dessa veckor stängs cirkeln och vi blir en sluten grupp.

Upplägget ser ut som följande:

·         Diskussions cirkel 8 veckor – nytänkande. Vi samtalar och delger varandra i gruppen egna erfarenheter eller upplevelser inom vissa ämnen eller ord tex Vad är kärlek? Vänner? Livet

·         Meditationscirkel 8 veckor – provar olika meditations tekniker såsom med färger, möte med djur, healing & avkoppling mm

·         Medvetenhets cirkel 10 v– medveten av andra frekvenser/egna ande-känslighet/medveten om sig själv. Du går djupt inom dig själv och söker kontakt med din egen själ/ande

·         Etablera kontakt med ditt andliga team – bjuder in andevärlden/ olika guider. Hur upplever du skillnaden mellan din egen ande och andevärlden? Vilka är dina guider? Vilka uppgifter har de? Hur upplever du deras närvaro?

Efter dessa veckor kommer jag som cirkelledare med dina upplevelser och berättelser, se till varje individs potential vad just du kan inrikta din andliga utveckling inom. Såsom healing, mediumskap, andligkonst, trans eller fysiska fenomen

Plats: Spiritualistiska Sällskapet Engelens, Kyrkogatan 61 Smedjebacken 
Ledare :Helena Vestin
Pris: 100: -                                                                                   
Antal: max  12 pes