Certifiering under Spriritualistiska Sällskapet Engelens regi

Certifikat för Plattform/Seanser
Minst 8 kurstillfällen
Deltagande i utvecklingscirkel 
2 avancerad plattformskurser krävs
Deltagande på elevseanser
Inlämning av 20 stycken utvärderings lappar för storseanser.
Medlemskap Spiritualistiska Sällskapet Engelen

Certifikat för Privatsittning/ Konsultation
Minst 8 kurstillfällen
Deltagande i utvecklingscirkel
Inlämning av 50 stycken utvärderings lappar för privat sittningar.
Medlemskap Spiritualistiska Sällskapet Engelen

Mediumkurser och cirklar kan göras hos SSEngelen i Smedjebacken 

Slutprov : Deltagande i en storseans  minst 30 min med en panel från Engelen & Fridfullt  samt godkänt i ett teoretiskt prov. 

Vi har också rätt att dra in ett certifikat om det uppstår klagomål eller andra oegentligheter.
 

Kom ihåg att detta är inget som går snabbt och träning och erfarenhet är viktigt samt att man också arbetar med sig själv och sin egen självkänsla och självförtroende under utbildningen.