Certifiering under Smedjebackens Spriritualistiska Centers regi

Certifikat för Plattform/Seanser & Privatsittning/ Konsultation 
Minst 8 kurstillfällen i mediumskap hos Engelen 
Deltagande i utvecklingscirkel 
2 avancerad plattformskurser
Deltagande på elevseanser
Inlämning av 20 stycken utvärderings lappar för storseanser.
Inlämning av 50 stycken utvärderings lappar för privat sittningar.

Slutprov : Deltagande i en storseans  minst 30 min med en panel från Engelen   samt godkänt i ett teoretiskt muntigt prov. 

Vi har också rätt att dra in ett certifikat om det uppstår klagomål eller andra oegentligheter.
 

Kom ihåg att detta är inget som går snabbt och träning och erfarenhet är viktigt samt att man också arbetar med sig själv och sin egen självkänsla och självförtroende under utbildningen.