1. Guds Faderskap

När man studerar naturen – d.v.s. genom att försöka förstå lagen om Orsak och Verkan som styr allt som händer runt omkring oss – så erkänner vi att det finns en skapande kraft i universum. Kraften, eller energin, skapade inte enbart hela universum utan även livet självt i alla dess former och som fortsätter att skapa idag. Effekten av detta eviga skapande kan ses omkring oss och detta leder oss till beviset att 'Gud' – 'Den Skapande Kraften' – manifesterar direkt eller indirekt, i allting. Vi vet att denna kraft är Gud och genom att vi är en del av Livet som skapats av Gud, erkänner vi Gud som vår Fader.

 

2. Människans Brödraskap

Tack vare att vi kommer ifrån samma universella livskälla så är vi, faktiskt, en stor familj, små individuella utlöpare från det hela. Detta betyder att hela mänskligheten är en del av ett stort brödraskap. Ett brödraskap är en gemenskap för ömsesidigt stöd och tröst. Vi är alla medlemmar av samma gudomliga familj. Vi behöver dela våra glädjeämnen såväl som våra bördor; vi behöver förstå behoven hos de andra individerna för att kunna hjälpa dem som en del av vår service till varandra. När vi lär oss att ge så mycket så måste vi även lära oss att ta emot och då uppnå den nödvändiga balansen för våra liv. Vi måste titta inte bara på de materiella nödvändigheterna för våra bröder utan även deras andliga behov och hjälpa de i behov att bli starka och värdiga deras relation i Guds Familj.

 

3. Gemenskap med Andevärlden och Änglarna

(Detta är nyckel principen till vår Religion) Alla religioner tror på ett liv efter detta men det är endast Spiritualismen som påvisar att det är sant genom att demonstrera att kommunikation med själar som lämnat jordelivet kan ske och sker. Spiritualistiska Samfund tillhandahåller en av de platserna där kommunikation, genom mediumskap, är möjligt och många kära anhöriga och vänner tar tillfället i akt att fortsätta att bry sig om hur vi mår. Det finns även andliga vänner/lärare som är hängivna vår välmåga och service till mänskligheten. Några (t.ex. Silver Birch) kommer med inspiration och lärdomar medan andra arbetar inom healing.

 

4. Människosjälens fortsatta Existens

Det är vetenskapligt bevisat att materia (som är en del av den skapande kraften, eller energin) inte kan förstöras; det förändrar bara sin form. Andevärlden, som en del av Den Skapande Kraften är, därför, oförstörbar. Vid döden av den fysiska kroppen, fortsätter själen som en integrerad del av en värld, som är i vår värld men i en annan dimension. Denna värld refereras till som Andevärlden. I ande livet har vi en själslig kropp som är, tills vi har utvecklats tillräckligt mycket, en kopia av vår världsliga kropp. Vi är de samma individer på alla sätt och vis med samma personlighet och karaktär och vi ändrar oss endast genom utveckling, eller på annat vis, som ett resultat av våra egna ansträngningar. Vårt personliga ansvar slutar inte vid döden.

 

5. Personligt Ansvar

Denna princip är den som lägger ansvaret för allt som tänkts och gjorts som varit fel där det hör hemma – hos individen. Det är accepterandet av ansvaret för varje aspekt av våra liv och hur vi använder våra liv beror helt och hållet på oss själva. Det är inte möjligt för någon annan person, eller inflytande utifrån, att lägga sig i vår andliga utveckling, såvida vi inte är beredda att tillåta detta. Ingen kan rätta till det som gjorts fel förutom den som själv gjort det. Eftersom vi har givits fri vilja så har vi också fått möjligheten att skilja på vad som är rätt och vad som är fel. Vi är helt och hållet, även personligt, ansvariga.

 

6. Kompensation och Vedergällning av alla Goda och Onda gärningar som gjorts på Jorden

Såsom med alla principer, så gäller naturens lagar och denna kommer under lagen om Orsak och Verkan (så som du sår skall du också skörda). Man kan inte vara elak och hämndlysten gentemot andra och förvänta sig kärlek och popularitet tillbaka. Det måste vara förstått att kompensation eller vedergällning verkar genom denna lag nu – här på jorden – det väntar inte tills vi börjar våra liv i andevärlden.

 

7. Evig Utveckling öppen för varje mänsklig själ

I varje hjärta finns det en önskan om att utvecklas och till varje mänsklig själ tillfaller det en kraft att utvecklas i vishet och kärlek. Alla som önskar att gå vägen som leder till perfektion har möjlighet att fullfölja det. Utvecklingens hastighet står direkt i proportion till önskan om mental och andlig förståelse. Om vi gör vårt bästa i jordelivet att följa vår inre påminnelse eller intuition; kommer vi att finna att utveckling är lätt, på jorden så också i andevärlden; om inte, så kommer varje steg under vår förbättring att följas av kamp mot sina sämre sidor, vilka vi själva har arbetat in i vårt sätt att vara. Inom Guds Familj, med alla fördelar av vårt medvetande som vår insikt kan ge oss, har vi alla givits möjlighet att själva vara ansvariga för vår egen eviga utveckling.