Ändamål

 

Sällskapets ändamål är att främja kännedom och kunskap om spiritualismens innebörd samt verka för en fördjupad livssyn, dels i att verka för att information och utbildning om spiritualism och härtill hörande verksamhet främjas.

 

Samt vara länken för sökande, sörjande och utvecklande människor.